• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/12/24 ساعت 13:10

    توییت علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری:
    جلسه رییس جمهوری با اعضای ستاد ملی کرونا از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.
    جلسه ستاد ملی کرونا روز دوشنبه نیز با حضور همه اعضا با ریاست رییس جمهور در دفتر ایشان برگزار خواهد شد