• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/12/24 ساعت 13:04

    مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:
    در مورد بیماری ویروس کرونا (#کووید۱۹) که در حال حاضر در کشورهای جهان و ایران شایع شده است، با توجه به ناشناخته بودن ویروس کووید۱۹ ، تاکنون مستندات و شواهدی علمی دال بر موثر بودن مکمل‌های ویتامینی در پیشگیری و کنترل کرونا ویروس وجود ندارد.