• در مرحله اول پلتفرم‌های آنلاینی که عرضه کنندگان خدمت، بر بستر آن ‌ها مشغول به فعالیت هستند، می‌توانند در شناسایی این افراد و مکانسیم اجرایی دریافت وام آن‌ها، ما را همراهی کنند.
    به نمایندگی از #ITO پاسخ گو سوالات شما برای همراهی با این کمپین هستم.