• خاطره وطن خواه   khvatan@

    1398/12/18 ساعت 10:45

    روز جهانی زن بر همه زنانی که در طول زندگی شاهد تبعیض، محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها هستند، مبارک باد؛ راه مبارزه علیه تبعیض پر رهرو
    طرح از فیروزه مظفری @FiroozehMozaff۱
    #۸marchwomensday
    #WomensDay