• سیامک قاسمی   SiamakGhassemi@

    1398/12/17 ساعت 17:05

    یه برنامه تلویزیونی سیصد نفر را دور هم جمع کرده تا در یک #دورهمی صمیمی راهکارهای مقابله با #کرونا را آموزش بدهد!
    همین گزاره را دم هر سفارت‌خانه‌ای در گوشی هم بگی، تا هفت جد بعدت بهت تابعیت ماندگار با حقوق مکفی ماهیانه می‌دهند !