• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1398/12/15 ساعت 11:19

    با تزریق ١٠٠ میلیارد دلار به بازارهای مالی امریکا و کاهش #نرخ_بهره معادل ٠٫٥٪ شاهد رشد بازارها بودیم! اقداماتی سریع و ضربتی! اما به گمانم #کرونا به مرور با تاثیر منفی بر #GDP جهانی رشد ان را بسیار کم خواهد کرد و این تاثیر منفی بر بازارها در میان مدتها خواهد داشت!