• پوریا آسترکی   pooriast@

    1398/12/15 ساعت 23:42

    مهران مدیری برای ساخت هر برنامه #دورهمی چندصدنفر را دور هم جمع می‌کند باید بدون تماشاچی و با رعایت شدید بسازد