• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/12/14 ساعت 15:03

    سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:
    پروازهای مسافری ایران به هر کشوری که به خاطر پیشگیری از کرونا ممنوع شود؛ جای نگرانی برای ایرانیان وجود ندارد، چرا که برای بازگرداندن مسافران ایرانی مجوز می‌گیریم.