• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/12/14 ساعت 15:27

    مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:
    اولویت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو محافظت از سربازان و مدافعان سلامت در بیمارستان‌ها و کادر درمانی است.
    تلاش شد تا ذخیره و دپوی #ماسک و محلول‌های ضدعفونی در مراکز درمانی افزایش یابد.