• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/12/14 ساعت 15:03

    شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی:
    ساعت کاری #بانک‌‌های عضو شورا در سطح کشور به مدت یک هفته دیگر از ۱۷ اسفند ۹۸ تا ۲۲ اسفند ۹۸ پس از هماهنگی با استانداران برای کارکنان بانک از ۸ صبح تا ساعت ۱۳ است و برای مشتریان ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.