• مازیار ناظمی   maziaran@

    1398/12/11 ساعت 01:30

    پیشنهاد به همکاران #مجری، یک سوم وقت اتاق #گریم را به موضوع برنامه و سابقه بحث و چهار تا سئوال خوب اختصاص بدید خوبه!
    اینکه دائم تکرار کنیم خوب خوب زمان نداریم خیلی کوتاه بفرمائید و … اجرا نیست
    #تلویزیون هنوز نتونسته یک برنامه گفت و گو محور جذاب در موضوع ورزش روی آنتن ببره