• فرید مدرسی   faridmod@

    1398/12/10 ساعت 01:48

    وزارتخارجه بریتانیا، تحت فشار مالی دولت به دنبال پارتنر استراتژیک برای #بی‌بی‌سی_فارسی بوده. با تاجرسعودی تفاهم‌نامه موقت نوشته تا ادامه حیات بی‌بی‌سی فارسی ممکن شود. فروش برند رخ نداده، بلکه مدیریت مالی، با حق دخالت نامحسوس محتوایی است.
    #Money_talks
    #Sleeping_partner
    #bbcpersian