• بخش تبلیغات توییتنا   Tweetna_ir@

    1398/12/07 ساعت 21:17

    مقابله با ویروس کرونا (COVID-۱۹)

    در وب‌سایت زیر می‌توانید دستورالعمل‌ها، آموزش‌ها و اطلاعات سازمان بهداشت جهانی (WHO) مربوط به شیوع ویروس کرونا را پیدا کنید.

    لطفا بخوانید، فرا بگیرید، عمل کنید و اطلاع دهید.

    ترجمه و به روزرسانی توسط صباسل @SabaCellhttps://againstcorona.ir