• #مالیا‌ت بر تبلیغات شرکت‌های ایرانی در گوگل

    مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد اشخاص حقیقی و حقوقی که #تبلیغات خود را توسط #گوگل یا سامانه‌های برخط خارجی انجام می‌دهند موظف خواهند شد تا معادل ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی به این شرکت را نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند.