• بخش تبلیغات توییتنا   Tweetna_ir@

  1398/12/07 ساعت 22:17

  مقابله با ویروس کرونا (COVID-۱۹)

  در وب‌سایت زیر می‌توانید دستورالعمل‌ها، آموزش‌ها و اطلاعات سازمان بهداشت جهانی (WHO) مربوط به شیوع ویروس کرونا را پیدا کنید.

  ترجمه و به روزرسانی توسط @SabaCell صباسل

  لطفا بخوانید، فرا بگیرید، عمل کنید و اطلاع دهید.

  https://againstcorona.ir