• پوریا آسترکی   pooriast@

    1398/12/05 ساعت 16:18

    چرا برنامه #دورهمی با وجود چند صد نفر میهمان و عوامل تولید امروز فراخوان ضبط در یک محیط بسته داده است؟
    چه خبره مهران مدیری داره چه‌کار میکنه؟ اینا چرا حالیشون نیست؟