• سالار علیخواه   salaralikhah@

    1398/12/01 ساعت 01:23

    میزان جزای نقدی بدل‌از بازداشت، موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی، از چهارصد هزار ریال به یک‌میلیون ریال در هر روز افزایش یافت.