• سری جدید مسابقه #عصر_جدید هم دو اسفند برگزارمیشود؟
    آیا اینهمه تیزر تبلیغاتی مملو از هنر نمایشی ؛کباب خورانی ؛تیراندازی;آتش بازی ؛سیاه بازی این نوید را نمیدهد!
    #دورهمی