• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1398/11/29 ساعت 12:05

    اشجع به مناسبت چهارمین سالگرد فعالیت #مستربلیط از آخرین تغییرات انجام شده روی این سامانه گفت:
    در مرحله اول اپلیکیشن و وب‌سایت را بازطراحی و یک‌پارچه کردیم و نسخه جدید اپلیکیشن ارائه شده و قابلیت‌های جذابی دارد.