• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1398/11/29 ساعت 11:57

    اشجع در ابتدا به ارائه آمار و ارقامی در خصوص #مستربلیط پرداخت و گفت: ۳۵۰ هزار نصب اپلیکیشن داشتیم که ۱۶ هزار نصب در کافه بازار با میانگین امتیاز ۴٫۴ ثبت شده است. بیش از ۲ ملیون نفر به‌صورت ماهیانه از سایت مستربلیط بازدید می‌کنند.