• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1398/11/29 ساعت 12:00

    مدیرعامل مستربلیط:‌
    ۴۵ درصد از فروش #مستربلیط از طریق اپلیکیشن و ۵۵ درصد از طریق وب‌سایت انجام می‌شود.
    مستربلیط به‌طور میانگین، روزانه بیش از ۱۰ هزار بلیط سفر صادر می‌کند و تا کنون بیش از ۶٫۸ میلیون بلیط صادر کرده‌ایم.