• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1398/11/29 ساعت 12:18

    مدیرعامل #مستربلیط از بازطراحی برند و لوگوی مستربلیط در سال آینده خبر داد و گفت قصد داریم با هویت بصری‌ خود را
    بازطراحی کنیم. البته تغییرنامی صورت نمی‌گیرد اما رنگ و شکل تغییر داده خواهد شد.