• محمد مهاجری   Mohmohajeri@

    1398/11/26 ساعت 08:44

    حرفهایی که در باره تخلفات آقای #قالیباف می‌گویند،ایشالا همه‌اش گربه است.
    اما هزینه‌های سنگین #تبلیغات ریاست جمهوری در سالهای۸۴و۹۲و۹۶ که گربه نیست.او از پرخرج‌ترین نامزدهای انتخابات بود و #نجومی تبلیغ می‌کرد.
    آیا حاضراست بگوید برای چند انتخابات گذشته چقدرخرج کرده و از کجا آورده؟