• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1398/11/25 ساعت 12:19

    مانوال اوهانجانیان، موسس ای‌سمینار، در مورد اینکه کسب‌وکار‌های درحال رشد مثل شما چه ضربه‌ای از قطعی اینترنت می‌خورد، گفت: بعد از قطعی اینترنت ۱۲۰ سمینار قطع شد. ۹۰ درصد سمینار‌ها را خود برگزارکننده‌ها کنسل کردند. زیرا معتقد بودند کاربران نمی‌توانند شرکت کنند.@manuelohan
    #iwmf۹۸