• «ساخت تلفنی با شماره‌گیر چرخان توسط یک مهندس هوافضا» https://ift.tt/۳bGej۷۸