• محمد یاراحمدی   mimyarahmadi@

    1398/11/25 ساعت 12:11

    در طول ده‌ها سال فعالیت سازمان آتش‌نشانی تهران، فقط یک‌بار آتش‌نشانان تهدید به اعتصاب کردند و در آن جمعیت به اعتراض برابر سازمان مرکزی پرداختند؛ آن یک بار هم در دوره‌ی شریف‌زاده بود.