• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1398/11/25 ساعت 12:36

    وب‌سایت رضا صادقی، خواننده ایرانی، هم از نظر داوران و هم از نظر آرا مردمی به‌عنوان بهترین وب‌سایت در گروه افراد مشهور انتخاب شد. اعضای برگزارکننده به‌صورت تلفنی با رضا صادقی صحبت کردند و صدای او در سالن پخش شد.
    #iwmf۹۸