• محمد یاراحمدی   mimyarahmadi@

    1398/11/25 ساعت 12:11

    این آقای «تقی‌پور» لیست اصولگرایان زمان حضور در شورای شهر سهمش از شهرداری را با گماردن «شریف‌زاده» مدیرعامل آتش‌نشانی گرفت.
    شریف‌زاده مدیرعامل زمان پلاسکو بود که ضمن کم‌سوادی نسبت به موضوع و ناکارآمدی، بدترین فشار را با برخوردهای امنیتی با بچه‌های آتش‌نشان و خصوصا معترضین کرد.