• حامد یامین پور   yaminpourtwt@

    1398/11/25 ساعت 12:15

    برکت انتخابات #مجلس۹۸ هست که تکلیف ما با مدعیان اصولگرایی که دنبال نمایندگی کردن انقلابی‌ها هم هستند روشن‌تر شد.