• «مدیرعامل شرکت مخابرات: اختصاص پنج گیگابایت اینترنت رایگان بین الملل به پاس گرامیداشت مقام مادر و روز زن» https://ift.tt/۲ORFOAM