• محمدحسین فرهادیان   mhfarhadian@

    1398/11/25 ساعت 12:12

    طرف نوشته صادق شهبازی خیلی آدم خوبیه ولی بهش رای نمی‌دم چون مدل سیاست ورزی اش را نمی‌پسندم
    بله خیلی از نمی‌پسندیدم چون این مدل نه پول داره و نه پست
    خیلی از ما وقتی اسم پول و پست میاد نه یک قدم صد قدم از آرمان هایمان فاصله می‌گیریم