• «میزان فروش شارژ و پرداخت قبوض از طریق USSD کاهش یافت» https://ift.tt/۲USJndI