• تندیس دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در گروه افراد مشهور به وب‌سایت رضا صادقی اهدا شد.
    برنده مردمی این گروه: رضا صادقی
    #iwmf۹۸