• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1398/11/24 ساعت 20:02

    اینکه «هرقدر بیشتر به جمهوری اسلامی فحش بدهید بیشتر در صداوسیما تحویل گرفته میشوید» اصل ثابتی است که هر روز مصادیقش بیشتر میشود.

    آریا عظیمی نژاد که یک ‌ماه قبل موشکها وتوان نظامی کشور را به سخره گرفته بود، در دوره جدید #عصر_جدید بازهم داور خواهد بود وامشب نیز میهمان #دورهمی است!