• «نوکیا و دویچه تله کام در کنگره جهانی موبایل شرکت نمی‌کنند» https://ift.tt/۲vwYgYl