• تو #بیروت خیلى وقت‌ها دیده میشه که یک موتور سوار در حال حرکت ذغال دستش هست، اینها قلیون رو حدود ١٠ دقیقه بعد از سفارش میرسونن پیش شما، با قیمت خیلى مناسب

    #لبنان