• بالاخره یک عدد برای #رشد_اقتصادی امسال اعلام شد: بنابر گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی ۹ماهه نخست سال۹۸ «منفی ۷٫۶» درصد بوده. تولید ناخالص داخلی بدون نفت هم #صفر اعلام شده.