• اینفوگرافیک: #تحلیل #گزارش فصلی توسعه‌دهندگان #کافه_بازار در پاییز ۱۳۹۸

    آمار منتشر شده به فعالین حوزه دیجیتال کمک می‌کند تا بتوانند حوزه‌های مناسب و پرپتانسیل اندرویدی را کشف کرده و بر روی آن‌‌ها سرمایه‌گذاری کنند.@cafebazaarlife
    ۷ دقیقه
    #اندروید