• بهروز شجاعی   behrouzshojaei@

    1398/11/18 ساعت 18:56

    ۳- #نماینده بودن و سالم زندگی کردن بسیار سخت است، قدرت توام با ثروت در دسترس است.همیشه از خود می‌پرسیدم نماینده‌ای که حداقل یک و نیم میلیارد هزینه #تبلیغات و شام و ناهار انتخابات می‌کند چطور جبران می‌کند؟! در این تعهدنامه به این هم پرداخته شده؟
    ۳/
    #رشتو