• دکتر یان لوتر، معاون رئیس جمهور در صندوق مارشال آلمان، به نیوزویک گفت: «از نظر امنیتی، برگزیت خبر خوبی برای ایالات متحده نیست. بدون اظهارنظر انگلیسی‌ها در مورد اقدامات دفاعی آینده در #اروپا، احتمال می‌رود تصمیماتی اتخاذ شود که لزوما به مزاج امریکایی‌ها خوش نیاید.»
    #Brexit