• خروج ایران از NPT طعمی گس دارد؛ شیرین و تلخ است

    مهدی مطهرنیا درباره مصوبه مجلس دباره خروج ایران از #NPT به #خبرآنلاین گفت:
    شاید گفته شود که ایالات متحده آمریکا از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در زمینه خروج و زیرپا گذاشتن معاهدات بین المللی گوی سبقت را از همه کشورهای ربوده است