• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1398/11/13 ساعت 21:11

    اما چیزی که این وسط آزاردهنده است، و در این ماجرا هم رخ داده، اینه که به واسطه همین اقدامات فمینیستا و جنبش #MeToo
    (که در ابتدا کار ارزشمندی بوده)، دیگه هر ادعایی از سمت زنان بدون ارائه مدرک و بررسی ابعاد ماجرا سریع باور میشه وکسی شک نمیکنه که شاید طرف برای تخریب دیگری، دروغ گفته