• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1398/11/13 ساعت 10:29

    کسب و کارهای رقیب زیرمجموعه امازون!دیروز #امازون ارزش بازارش به یک تریلیون دلار رسید! ١٠٠٠ میلیارد دلار! ٢٫٥ برابر ارزش #GDP ایران(٢٠١٧)! جهان اینده جهان مگا شرکتهایست که سرو کله زدن با انها برای دولتها سخت و سخت‌تر خواهد شد! #Amazon منبع عکس:
    @TechRasaCom