• کتایون لامع زاده   KatayoonL@

    1398/11/10 ساعت 09:48

    چهره سیاست گاهى آنقدرها هم عبوس نیست

    این نمونه‌اش؛

    آخرین روز حضور نمایندگان انگلیس در پارلمان اروپاست و همکارانشان با آواز آنها را بدرقه کردند
    #برگزیت #Brexit