• دیشب تو اعتراض مردم #بیروت به معامله قرن، یه عده اومدن و شاکى بودن از اینکه چرا از فلسطین حمایت میکنید، الان وقت درست کردن کشور خودمونه فقط. یکسرى چیزا تو همه کشورهاى خاورمیانه یکیه