• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/11/05 ساعت 11:04

    مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری:
    #تاکسی‌‌های فاقد پروانه تا ۳۰ بهمن فرصت دارند تا نسبت به دریافت و یا تمدید پروانه خود اقدام نمایند، در غیر اینصورت در گام نخست از اول اسفند ماه #سهمیه_سوخت عمومی این گروه از ناوگان حذف خواهد شد.

    /ایسنا