• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1398/11/03 ساعت 20:51

    ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان که نقش موثری در اعمال فشار واشنگتن بر اروپا را ایفا می‌کند از اتحادیه اروپا درخواست کرده است تا نام حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌‌های تروریستی قرار دهد.

    http://persiangulfstudies.com
    #Hezbollah #RichardGrenell #Germany #Europe