• واکنش #فلاحت‌پیشه به احتمال خروج ایران از #NPT / فضای فشار افراطی علیه ایران گذرا و موقتی بوده و نباید یکسری تصمیمات انتحاری گرفته شود.

    https://www.khabaronline.ir/news/۱۳۴۴۷۳۰/