• #آمریکا به احتمال خروج ایران از #NPT واکنش نشان داد

    نماینده آمریکا در امور خلع‌سلاح:
    تهدید #ایران به خروج از پیمان NPT مسئله‌ای بسیار بسیار ناخوشایند است و پیامی بسیار بسیار منفی به جامعه بین‌الملل می‌فرستد.