• تهدید خروج از #NPT،تهدید ظریف نبود و این حرف طبق خودش در نامه ۱۸اردیبهشت۹۸ #روحانی به سران ۴+۱ آمده بود و #ظریف صرفا این تهدید را که اروپاییها از ۸ماه قبل میدانستند علنی کرد. لذا اروپا نباید معترض باشد یا ادای شگفت زده‌ها را درآورد.
    میگن از هر دستی بدی از همون دست میگیری